E cigg i det Svenska Samhället 2018

Med målet om ett rökfritt samhälle år 2025 behövs e cigg. Denna rökfria produkt som tog världen med storm är ett enkelt sätt att nå ut till dem som utan alternativ inte hade kunnat sluta med traditionell tobaksrökning.

I Sverige diskuterar vi sällan den nytta elcigg kan ha och hur den kan stimulerat skiftet till rökfria produkter. Elcigg är idag på väg att göra övriga Europa rökfri.

Skademinimering med e cigg är en väg Sverige för länge sedan borde ha insett är en rimlig väg för att bli kvitt tobaksrökning.

E cigg svensk butik

Under de senaste 15 åren har hela världen jobbat mot att bruket av tobak, framför allt cigaretter, ska minska drastiskt. Delmålet år 2025 är att rökning minskar med 30 procent. I Sverige har vi valt att sikta mot ett totalt rökfritt samhälle samma år.

Målet riktar sig mot cigaretter som är den mest hälsofarliga.

För elcigg har man idag inget sådant mål, vilket vi välkomnar. Med en marknad som erbjuder rökfria produkter underlättas utfasningen av tobaksrökning, en realisation som flera länder med tiden har fått. Elcigg är helt enkelt en skademinimerande produkt.

Tittar man på grannen i öst, Storbrittanien, har de valt att ligga steget före. Där framhåller man skademinimerande produkter som kan förmå rökare att bli kvitt rökningen en gång för alla och därigenom förbättra sin och andras hälsa.

I en brittisk dokumentär som lanserades 2013 ser vi att e cigg har hjälpt 1,5 miljoner britter att sluta röka.
Man har dessutom genom kliniska studier, utförda av engelska folkhälsomyndigheten, bevisat att e cigg är hela 95 procent mindre skadligt än traditionell tobaksrökning.

Användarna i Storbritannien är i regel de som tidigare har rökt tobak.

Vi vet idag att förbränningen av tobak är det som skadar människan. Med de tusentals giftiga ämnen som släpps orsakas förkortad livslängd och minskad livskvalitet.

Genom att nå ut till fler människor med e cigg kan vi minimera skadan av nikotinbruk och nå målet om ett rökfritt Sverige tidigare.

E cigg är ett enkelt sätt att nå ut till de som rökt tidigare.